Urzędy i Instytucje

Dane adresowe:Godziny otwarcia:Mapa:
Tu podaj tekst alternatywny

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Telefon: 22 44 35 555
E-mail: urzad@pragapld.waw.pl
www: www.pragapld.waw.pl
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy czynny jest w godzinach:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:
- Wydziału Obsługi Mieszkańców;
- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich;
- Stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego;
- Urzędu Stanu Cywilnego.

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30
wtorek - piątek: 8:00 - 15:30
Dane adresowe:Godziny otwarcia:Telefony:Mapa:
Tu podaj tekst alternatywny

Urząd Skarbowy Warszawa - Praga
ul. Jagiellońska 15
03-719 Warszawa

Telefon: 22 509-18-00
Fax: 22 509-19-90
E-mail: us1434@mz.mofnet.gov.pl
www: www.pragapld.waw.pl
Urząd Skarbowy Warszawa - Praga czynny jest w godzinach:

Poniedziałek od 8.00 do 18.00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Urząd Skarbowy Warszawa - Praga - telefony do działów:

Pierwszy Dział Rachunkowości- RP-1 tel. 22 509-18-84
Drugi Dział Rachunkowości- RP-2 tel. 22 509-18-52
Trzeci Dział Rachunkowości - RP-3 tel. 22 509-18-53

Samodzielny Referat ds. Sekretariatu - SN tel 22 509-18-62

Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej - KP-1 - realizuje zadania: prowadzenie kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, w tym w zakresie prawidłowości rozliczeń przy użyciu kas fiskalnych. tel. 22 509-18-32
Drugi Dział Kontroli Podatkowej - KP-2 - realizuje zadania: prowadzenie kontroli podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, prowadzenie czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika w zakresie objętym kontrolą. tel. 22 509-18-33

Dział Analiz i Planowania - AP tel. 509-18-42

Pierwszy Dział Postępowań Podatkowych - PP-1- realizuje zadania w zakresie: prowadzenia postępowań podatkowych w podatku od towarów i usług, analiza zwrotów VAT tel. 22 509-18-34
Drugi Dział Postępowań Podatkowych - PP-2 - realizuje zadania w zakresie: prowadzenia postępowań podatkowych podatku od spadków i darowizn oraz PCC, prowadzenia postępowań z zakresu nieujawnionych żródeł. tel. 22 509-18-24

Pierwszy Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych - PP-3 - realizuje zadania : postępowania podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz płatnika. tel. 22 509-18-43
Drugi Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych - PP-4 - realizuje zadania w zakresie: orzecznictwo sprzedaż nieruchomości,ryczałt,karta podatkowa tel. 22 509-18-44

Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej - EA-1 - realizuje zadania: prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, zabezp. należności pieniężnych, poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabez. tel. 22 509-18-12

Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej - EA-2 - realizuje zadania: prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, zabezp. należności pieniężnych, poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezp. tel. 22 509-19-14

Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich SW-1 tel. 22 509-18-14
Drugi Dział Spraw Wierzycielskich SW-2 tel. 22 509-18-93

Samodzielny Referat Spraw Karnych Skarbowych - KS tel. 22 509-18-65

Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej - OB-1 - realizuje zadania w zakresie: czynności sprawdzające, PIT-37, PIT-38, VZM tel. 22 509-18-45
Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej - OB-2 - realizuje zadania w zakresie: czynności sprawdzające VAT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wnioski o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. tel. 22 509-18-36
Trzeci Dział Obsługi Bezpośredniej - OB-3 - realizuje zadania w zakresie: ewidencji i identyfikacji podatników i płatników tel. 22 509-18-23
Czwarty Dział Obsługi Bezpośredniej - OB-4 - realizuje zadania w zakresie: wprowadzania deklarcji, e-deklaracji, Kancelaria Ogólna tel. 22 509-18-25
Piąty Dział Obsługi Bezpośredniej - OB-5 - realizuje zadania w zakresie: czynności sprawdzające, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, CIT-8, rozliczenia dochodów z zagranicy tel. 22 509-19-71
Szósty Dział Obsługi Bezpośredniej - OB-6 - realizuje zadania w zakresie: czynności sprawdzajace, Spadki, darowizny, PCC, PIT-4R, zaświadczenia o dochodach tel. 22 509-18-03

Naczelnik Urzędu Skarbowego tel. 22 509-18-11

Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego ZN-1 tel. 22 509-18-30
Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego - ZN-2 tel. 22 509-18-40
Trzeci Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego ZN-3 tel. tel. 22 509-18-08
Dane adresowe:Godziny otwarcia:Mapa:
Tu podaj tekst alternatywny

ZUS II Oddział w Warszawie
ul. Podskarbińska 25
03-829 Warszawa

Telefon: 22 560-16-00
Telefon: 801-400-987
www: http://www.zus.pl/
ZUS II Oddział w Warszawie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek od 8.00 do 18.00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Dane adresowe:Godziny otwarcia:Mapa:
Tu podaj tekst alternatywny

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Grochowska 171b
04-111 Warszawa

Telefon: 22 810 58 45
Telefon: 22 391 13 00
Fax: 22 813 20 32
E-mail: sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl
www: https://www.up.warszawa.pl/
Urząd Skarbowy Warszawa - Praga czynny jest w godzinach:

Siedziba jak i placówka Urzędu czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

Obsługa Interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Numerki wydawane są:
- do godziny 14:30 - dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
- do godziny 12.00 - dla pracodawców rejestrujących Oświadczenia dla cudzoziemców
- od godziny 12.00 do 15.00 - dla pracodawców odbierających informację starosty o braku zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy